varumärken

Tadalista Cialis - Den Weeke 20mg x 10 Tabletter

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 10 Tablets
Klicka för att förstora
pris: $ 19,99
modell: Cilais 20mg
Tillverkare: Dadha Pharma

Tadalista är den låga kostnaden generiska versionen av Cialis annars känd som helgfirare det är den enda ED produkt som har visat sig fungera i 30 minuter och att pågå i 36 timmar alltså anledningen till varför det heter weeke

Cialis tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. Efter sexuell stimulering Cialis fungerar genom att blodkärlen i din penis att slappna av, vilket gör att blodflödet i din penis.

Mycket billigare än i generisk version CIALIS

Kommer i förpackningar om 10

Tadalista tillverkas av Giant läkemedels Dadha Pharma Ltd. Baserade i Indien

 

 

Ta inte Cialis

Om du tar någon form av organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit. (Denna grupp av läkemedel, nitrater, används vid behandling av angina pectoris -. Bröstsmärta) Cialis har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrater eller om du är osäker, kontakta din läkare.

Om du har en allvarlig hjärtsjukdom eller har haft en nyligen inträffad hjärtinfarkt / stroke.

Om du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

Om du är överkänslig (allergisk) för tadalafil eller något av de övriga innehållsämnen i Generic Cialis.

Var särskilt försiktig med Generic Cialis

Sexuell umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det sätter en extra belastning på hjärtat. Om du har problem med hjärtat informera din läkare.

Om något av follwoing gäller dig , tala med din läkare innan du tar läkemedlet:

Du har sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), multipelt myelom (cancer i benmärgen), leukemi (cancer i blodkroppar) eller någon deformation av penis.

Du har en allvarlig lever- eller njursjukdom .

Du tar andra läkemedel. Som regel alltid tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom ibland de kan reagera.

Generic Cialis är inte avsedd att användas av kvinnor eller barn som är yngre än 18 år.

rekommenderas inte körning och användning av maskiner som yrsel har rapporterats av vissa män i kliniska studier. Du bör därför vara medveten om hur du reagerar på Generic Cialis innan du kör bil eller använda maskiner.

Generic Cialis innehåller laktos och bör inte tas av patienter med sällsynta ärftliga eller som lider galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Hur du tar Cialis

Ta alltid Generic Cialis enligt läkarens eller apotekspersonalens instruktioner. Kontrollera med dem om du är osäker.

Den rekommenderade startdosen är en 10 mg tablett före sexuell aktivitet. Om effekten av denna dos är för svag din läkare kan öka dosen till 20 mg. Generic Cialis tabletter är för oral användning.

Svälj tabletten hel med lite vatten. Du kan ta Cialis med eller utan mat.

Du kan ta Generic Cialis vid någon punkt av tid från 30 minuter till 12 timmar före sexuell aktivitet. Generic Cialis kan fortfarande vara effektiv upp till 24 timmar efter intag av tabletten.

Du bör inte ta Generic Cialis mer än en gång per dag. Daglig användning av Generic Cialis avrådes . Om du har tagit Cialis än recommnded du uppmanas att konsultera din läkare.

Eventuella biverkningar

Dessa effekter är vanligtvis milda till måttliga i naturen. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk och matsmältningsbesvär. Mindre vanliga biverkningar är ryggsmärta , muskelvärk, nästäppa, ansiktsrodnad och yrsel. Mindre vanliga effekter svullna ögonlock, ögonsmärta och röda ögon. Om du har någon av dessa biverkningar och de är besvärliga, svåra eller inte försvinner, kontakta din läkare.

Allergiska reaktioner (inklusive hudutslag) kan förekomma. I sällsynta fall är det också möjligt att en förlängd och möjligen smärtfull erektion förekomma.

Om du har en sådan erektion som varar längre än 4 timmar ska du kontakta en läkare omedelbart . Vid bröstsmärtor uppträder under eller efter sexuell aktivitet ska du inte ta nitrater utan omedelbart söka medicinsk hjälp. Om du märker några biverkningar som inte nämns här, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Hjärtinfarkt, stroke, och oregelbundna hjärt beats är sällsynta men har rapporterats hos män som tar Generic Cialis.

Lagra Cialis

1. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
2. Förvaras i originalförpackningen.
3. Använd inte efter utgångsdatum som anges på kartongen och blister.

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 10 Tablets
Klicka för att förstora